Επίλεξε στα αριστερά κάθε πρότασης με την οποία συμφωνείς: