1 δόση 13δύναμο συζευγμένο (εφόσον δεν έχει γίνει πριν τα 65)

1 δόση 23δύναμο πολυσακχαριδικό **
(συστήνεται να γίνει τουλάχιστον 12 μήνες μετά από το 13δύναμο*)

1 δόση 13δύναμο συζευγμένο (εφόσον δεν έχει γίνει πριν τα 65)

1 δόση 23δύναμο πολυσακχαριδικό **
(συστήνεται να γίνει τουλάχιστον 2 μήνες μετά από το 13δύναμο)

Δεν συστήνεται εμβολιασμός από το ΕΠΕΕ

1 δόση 13δύναμο συζευγμένο (εφόσον δεν έγινε ως ανήλικος)***

1 δόση 23δύναμο πολυσακχαριδικό
(συστήνεται να γίνει τουλάχιστον 12 μήνες μετά από το 13δύναμο*)

1 δόση 13δύναμο συζευγμένο

1 δόση 23δύναμο πολυσακχαριδικό
(συστήνεται να γίνει τουλάχιστον 2 μήνες μετά από το 13δύναμο)

1 δόση 23δύναμο πολυσακχαριδικό
(συστήνεται να γίνει τουλάχιστον 5 χρόνια μετά την 1η δόση του 23δύναμου)