Συμπυκνωτής Οξυγόνου 5L Respironics Everflo

Συγκεντρωτής οξυγόνου με δυνατότητα παραγωγής συνεχούς ροής οξυγόνου, με ποσοστό συγκέντρωσης 93% ±3%, μόνο με τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος.

Εφαρμογή: Σε ασθενείς με ΧΑΠ, ΧΑΑ και άλλα χρόνια νοσήματα που προκαλούν μείωση του ποσοστού οξυγόνου στο αίμα.

Όμιλος ΣΥ.ΦΑ.ΝΟΠ.Π.Ε

Respironics Everflo