Κάρτα Μέλους "Green Your Health"

Με προσφορές και προνόμια στα Green Pharmacy Νότιας Πελοποννήσου

Αποκτήστε την Κάρτα Μέλους Green Pharmacy Νότιας Πελοποννήσου και κερδίστε µοναδικά προνόµια!

Τι κερδίζω;

  • Ειδικές προσφορές – εκπτώσεις – προνόµια στα φαρµακεία του ∆ικτύου
  • Προσκλήσεις για εκδηλώσεις του Δικτύου Φαρµακείων GREEN PHARMACY Νότιας Πελοποννήσου
  • Επικοινωνία µέσω e-mail ή sms για ενηµερωτικούς σκοπούς
  • Δυνατότητα συµµετοχής σε δράσεις

Πως θα την αποκτήσω;

  • Συμπληρώνετε τα στοιχεία σας, στο ειδικό έντυπο που θα βρείτε σε ένα από τα φαρµακεία του Δικτύου Φαρµακείων GREEN PHARMACY Νότιας Πελοποννήσου.
  • Αμέσως µετά θα σας παραδοθεί η «κάρτα μέλους» προς άµεση χρήση με ΔΩΡΟ 100 πόντους.

Συμπληρώνοντας σωστά όλα τα στοιχεία του εντύπου  που θα σας δώσει ο φαρμακοποιός, θα μπορούμε να σας γνωρίσουµε καλύτερα, ώστε  να καλύψουµε τις ανάγκες σας αλλά και να επικοινωνήσουµε µαζί σας για τις προσφορές, παροχές και προνόµια που θα σας παρέχουµε.

«Η Κάρτα Μέλους του Δικτύου Φαρμακείων GREEN PHARMACY Νότιας Πελοποννήσου, δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική και ο κάτοχός της δεν μπορεί να πραγματοποιήσει χρηματικές συναλλαγές με αυτήν. Δικαιούται όμως να απολαμβάνει τα προνόμια και τις προσφορές που παρέχονται κάθε φορά από τον ΣΥ.ΦΑ.ΝΟ.Π.ΠΕ, και γνωστοποιούνται στον κάτοχο, σε όλα τα φαρμακεία που ανήκουν στοΔίκτυο Φαρμακείων GREEN PHARMACY Νότιας Πελοποννήσου, με μόνη την ενεργοποίηση της κάρτας σε ένα Φαρμακείο-Μέλος του Δικτύου Φαρμακείων GREEN PHARMACY Νότιας Πελοποννήσου.»

Πως συγκεντρώνω πόντους;

Με την αγορά ενός ή περισσοτέρων προϊόντων από την κατηγορία των παραφαρµάκων κερδίζετε 1 πόντο για κάθε ένα ευρώ αγορών (εξαιρούνται γάλατα και μη συφα).

Για κάθε 300 πόντους που συγκεντρώνετε, θα δικαιούστε έκπτωση 10€ για επόµενη αγορά παραφαρµάκων.

Βρείτε τώρα δίπλα σας ένα φαρμακείο του Δικτύου Green Pharmacy Νότιας Πελοποννήσου εδώ!

Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις

Ο υπολογισμός των πόντων δεν ισχύει για αγορά/προμήθεια συνταγογραφούµενων φαρμάκων. Η συγκέντρωση πόντων δεν γίνεται σε περίπτωση εξαργύρωσης, δηλαδή για την αξία της συναλλαγής μετά την έκπτωση του 5%.

Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής, η κάρτα μπορεί εύκολα να αντικατασταθεί στο Φαρμακείο – Μέλος του Δικτύου Φαρμακείων GREEN PHARMACY Νότιας Πελοποννήσου από το οποίο παρελήφθη. Ο ΣΥ.ΦΑ.ΝΟ.Π.ΠΕ µέσω του Δικτύου Φαρμακείων GREEN PHARMACY Νότιας Πελοποννήσου, δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς οποιονδήποτε όρο του Προγράμματος Προνομίων, συµπεριλαµβανοµένου και του τρόπου υπολογισμού των πόντων και του ύψους επιβράβευσης αγορών. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα γνωστοποιείται στον κάτοχο µε κάθε πρόσφορο μέσο.

Ο ΣΥ.ΦΑ.ΝΟ.Π.ΠΕ και το Δίκτυο Φαρμακείων GREEN PHARMACY Νότιας Πελοποννήσου διατηρεί κάθε δικαίωμα να τροποποιήσει ή και να τερματίσει το πρόγραµµα προνομίων και να ενημερώνει τα µέλη είτε µε έγγραφη ατομική γνωστοποίηση, είτε µε ανάρτηση ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα www.greenyourhealth.gr

Ο ΣΥ.ΦΑ.ΝΟ.Π.ΠΕ µέσω του Δικτύου Φαρμακείων GREEN PHARMACY Νότιας Πελοποννήσου, έχει το δικαίωμα να καταγγείλει οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολογία, την συναφθείσα σύμβαση µε τον κάτοχο ή και να απαγορεύσει οποιαδήποτε χρήση της κάρτας. Η κάρτα µέλους παρέχει στον κάτοχό της προνόμια για όσο χρονικό διάστημα το πρόγραµµα προνομίων βρίσκεται σε ισχύ.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο τροποποιηθεί µέρος ή σύνολο των όρων του προγράµµατος ή παύσει το πρόγραµµα προνομίων, ο συμμετέχων ουδεμία αξίωση διατηρεί κατά του ΣΥ.ΦΑ.ΝΟ.Π.ΠΕ, εφόσον με την εγγραφή του αναγνωρίζει ότι πρόκειται για πρόγραµµα προνομίων που παρέχεται από ελευθεριότητα της επιχείρησης.

Μπορείτε οποτεδήποτε να διαγραφείτε από µέλος του προγράµµατος προνομίων “Κάρτα Μέλους” ή/και να ανακαλέσετε όλες ή µέρος των συγκαταθέσεων που έχετε παράσχει κατά την εγγραφή σας ή/και να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση contact@greenyourhealth.gr ή επιστολή στη διεύθυνση Μιχάλου και Μπουλούκου 24100, Καλαμάτα, υπόψιν τμήματος “Green Pharmacy”.

Αν δε συμφωνείτε με τους παραπάνω όρους, μπορείτε οποτεδήποτε να διαγραφείτε από µέλος του προγράµµατος προνομίων “Κάρτα Μέλους” ή/και να ανακαλέσετε όλες ή µέρος των συγκαταθέσεων που παρείχατε κατά την εγγραφή σας ή/και να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση contact@greenyourhealth.gr ή επιστολή στη διεύθυνση Μιχάλου και Μπουλούκου 24100, Καλαμάτα, υπόψιν τμήματος “Green Pharmacy”.