ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αποκλειστικά στα Green Pharmacy Νότιας Πελοποννήσου

Υγεία & Σιγουριά

Μέτρηση πιέσεως όλες τις ώρες λειτουργίας του φαρμακείου μας. Γνώση των σωστών ορίων μιας φυσιολογικής μέτρησης προσαρμοσμένη στην ανάγκη του κάθε ασθενή. Κατανόηση και ενδιαφέρον για τις ανάγκες του. (π.χ. παίρνει ήδη αντιυπερτασικά φάρμακα ή όχι). Καταγραφή της μέτρησης. Ενημέρωση και επαγρύπνηση του ασθενή.

Αντιγριπικός εμβολιασμός. Την εποχή του χρόνου που ΠΡΕΠΕΙ να γίνει. Ενημέρωση για τυχόν αλλεργίες-παρενέργειες. Σωστή πρόληψη με την ενημέρωση για το σχετικό διάστημα που απαιτείται μέχρι να αποκτηθούν τα αντισώματα.

Σήμανση σε όλα τα ράφια. Ρεκλέτες. Κατηγοριοποίηση για εύκολη πρόσβαση στα προϊόντα από τον καταναλωτή. Καθαρό περιβάλλον. Τακτοποιημένο.

Κατάλληλη γνώση και καταρτισμένο προσωπικό.Έτοιμο να απαντήσει την οποιαδήποτε απορία σας.
Επιστημονική γνώση και αντίληψη. Διαφύλαξη της υγείας. Σωστές προτάσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε ασθενή. Μεγάλη ποικιλία δειγμάτων και tester στα προϊόντα προώθησης ώστε να έχει απόλυτη επαφή με το προϊόν πριν την αγορά.

Μέτρηση σακχάρου. Επισήμανση της σωστής ώρας μέτρησης. Κατανόηση και ενδιαφέρον για τις ανάγκες του. (π.χ. παίρνει φάρμακα ή κάνει ινσουλίνη). Καταγραφή της μέτρησης. Ενημέρωση και επαγρύπνηση του ασθενή.

Ειδικές προσφορές – εκπτώσεις – προνόµια στα φαρµακεία του ∆ικτύου.

Μεγάλη γκάμα, για όλες τις ανάγκες, για όλες τις ηλικίες. Κατάλληλη γνώση και καταρτισμένο προσωπικό.

Ακόμα περισσότερα προνόμια

Κάρτα Μέλους

Ειδικές προσφορές – εκπτώσεις – προνόµια στα φαρµακεία του ∆ικτύου.

Προσκλήσεις για εκδηλώσεις του Δικτύου Φαρµακείων GREEN PHARMACY Νότιας Πελοποννήσου.

Δυνατότητα συµµετοχής σε δράσεις/ πρόσβαση σε υπηρεσίες για την προαγωγή και βελτίωση της υγείας του πελάτη