Επίλεξε ένα από τα πέντε μπλε κουτιά, με την πληθυσμιακή ομάδα στην οποία ανήκεις. Αμέσως κάτω από το επιλεγμένο μπλε κουτί, σημείωσε εάν έχεις κάνει ή δεν έχεις κάνει τις δόσεις που συστήνονται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού Ενηλίκων για την εν λόγω ομάδα.  

1 δόση 13δύναμο συζευγμένο (εφόσον δεν έχει γίνει πριν τα 65)

1 δόση 23δύναμο πολυσακχαριδικό **
(συστήνεται να γίνει τουλάχιστον 12 μήνες μετά από το 13δύναμο*)

1 δόση 13δύναμο συζευγμένο (εφόσον δεν έχει γίνει πριν τα 65)

1 δόση 23δύναμο πολυσακχαριδικό **
(συστήνεται να γίνει τουλάχιστον 2 μήνες μετά από το 13δύναμο)

Δεν συστήνεται εμβολιασμός από το ΕΠΕΕ

1 δόση 13δύναμο συζευγμένο (εφόσον δεν έγινε ως ανήλικος)***

1 δόση 23δύναμο πολυσακχαριδικό
(συστήνεται να γίνει τουλάχιστον 12 μήνες μετά από το 13δύναμο*)

1 δόση 13δύναμο συζευγμένο

1 δόση 23δύναμο πολυσακχαριδικό
(συστήνεται να γίνει τουλάχιστον 2 μήνες μετά από το 13δύναμο)

1 δόση 23δύναμο πολυσακχαριδικό
(συστήνεται να γίνει τουλάχιστον 5 χρόνια μετά την 1η δόση του 23δύναμου)

Εάν σημείωσες τις επιλογές «ΔΕΝ έκανα» τότε πιθανά να πληρείς τα κριτήρια του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού Ενηλίκων για εμβολιασμό. Συζήτησε με τον γιατρό σου εάν υφίσταται ανάγκη εμβολιασμού σου έναντι της πνευμονιοκοκκικής νόσου. 

* Εκτός κοχλιακού εμφυτεύματος ή διαφυγής ΕΝΥ όπου το μεσοδιάστημα μεταξύ PCV13 & PPSV23 θα πρέπει να είναι ≥ 2 μήνες.

** Η δόση αυτή θα πρέπει ωστόσο να απέχει τουλάχιστον 5 χρόνια μετά από οποιαδήποτε δόση PPSV23 σε ηλικία < 65 ετών.

*** Εκτός κοχλιακού εμφυτεύματος, διαφυγής ΕΝΥ, ασπληνίας ή ανοσοκαταστολής οπότε γίνεται 1 δόση PCV13 έστω και εάν έχει γίνει ως ανήλικος.