Η Φυσική Απογραφή Αποθήκης είναι η λεπτομερής και αναλυτική εξακρίβωση, καταμέτρηση, καταγραφή και αποτίμηση των προϊόντων της επιχείρησης σε τακτά χρονικά διαστήματα  ή σε ετήσια βάση και αποτελεί μια ανάγκη για οποιαδήποτε επιχείρηση διατηρεί απόθεμα.

Αν και για το ελληνικό φαρμακείο δεν υπάρχει υποχρέωση από νομικής πλευράς να πραγματοποιεί κάθε χρόνο απογραφή, ωστόσο κρίνεται αναγκαίο για πολλούς λόγους – τους οποίους θα αναφέρουμε στη συνέχεια – η διενέργεια αυτής της διαδικασίας.

Μια απογράφη για να είναι αποτελεσματική θα πρέπει να λάβει χώρα  με το φαρμακείο κλειστό και προϋποθέτει να έχει γίνει κατηγοριοποίηση (Merchandising) των προϊόντων στον εμπορικό χώρο του φαρμακείου, καθώς και τακτοποίηση των προϊόντων στην αποθήκη.

Αναμφίβολα η Απογραφή της Αποθήκης μπορεί να αποτελέσει μια “επίπονη” διαδικασία και η Τήρηση της Αποθήκης να φοβίζει ή να “πονοκεφαλιάζει” το Φαρμακοποιό όμως τα οφέλη της διαδικασίας είναι πολλαπλά.

Οφέλη Φυσικής Απογραφής:

  • Αποτίμηση αξίας του stock στο Φαρμακείο. Η Απογραφή σας δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα των χρημάτων που βρίσκονται στα ράφια.
  • Καταχώρηση ημερομηνιών λήξης στα προϊόντα. Σας δίνετε η δυνατότητα να παρακολουθείτε τα ληξιπρόθεσμα είδη και να διαχειρίζεστε με άριστο τρόπο το stock σας, ώστε να περιορίσετε όγκους επιστροφών στους προμηθευτές σας ή προϊόντα να καταλήγουν στα σκουπίδια.
  • Έλεγχος του παθητικού stock. Με την Απογράφη μπορείτε να έχετε μια πλήρη εικόνα προϊόντων που βρίσκονται για καιρό στα ράφια σας ή στην αποθήκη σας και να ενεργοποιηθείτε ώστε να τα προωθήσετε ρευστοποιώντας τα χρήματα σας.
  • Καλύτερη οργάνωση παραγγελιών. Δεν υπάρχει πιο άβολη στιγμή να διαπιστώνετε ότι παραγγείλατε στον προμηθευτή σας 3 κούτες σιρόπια, ενώ στην αποθήκη σας υπάρχει μια “ξεχασμένη” από την τελευταία παραγγελία σας. Με την τήρηση αποθήκης έχετε άρτια εικόνα των υπολοίπων σας στο Φαρμακείο, παραγγέλνετε σωστά και ελέγχετε τον παραγγελιοδόχο.
  • Έλεγχος κινητικότητας ειδών, κατηγοριών, εταιριών. Με την τήρηση αποθήκης μπορείτε να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα για την κινητικότητα ενός είδους, για την επαναληψιμότητα του, για την απόδοση συνεργασίας με μία εταιρία ή για το ποιές κατηγορίες παραφαρμάκων έχουν μεγαλύτερη απόδοση στο φαρμακείο σας, οπότε και εκεί πρέπει να επενδύσετε.