Ο όρος «άνοια» αναφέρεται σε μια σειρά συμπτωμάτων που παρουσιάζουν άτομα με νοσήματα που προσβάλλουν τον εγκέφαλο.

Τα συμπτώματα αφορούν τις νοητικές λειτουργίες και έχουν ως αποτέλεσμα τη σταδιακή και αργή επιδείνωση της ικανότητας του ατόμου να λειτουργεί ικανοποιητικά στην καθημερινή του ζωή. Ο ασθενής πρέπει να εμφανίζει διαταραχή σε μία ή και περισσότερες νοητικές λειτουργίες όπως προκύπτει από την κλινική εξέταση του ιατρού.

Έτσι μπορεί να υπάρχει διαταραχή μνήμης, στο λόγο, στη γραφή και την ανάγνωση, διαταραχή στον προγραμματισμό, την προσοχή και την κρίση ή και διαταραχή στην οπτικοχωρική ικανότητα: αναγνώριση αντικειμένων (σε τι χρησιμεύουν), του χώρου, δυσκολία στο χειρισμό των αντικειμένων ή στο ντύσιμο. Μερικές φορές μπορεί να υπάρχει γενικότερη διαταραχή στην προσωπικότητα και στη συμπεριφορά.

Η συχνότητα της άνοιας έχει σχέση με την ηλικία

Σε ηλικίες κάτω των 65 ετών αφορά 1-2% του πληθυσμού. Για τις μεγαλύτερες ηλικίες η συχνότητα διπλασιάζεται για κάθε 5ετία. Έτσι στις ηλικίες των 85-90 ετών το 32% εμφανίζει άνοια.

Βασικές συμβουλές-κλειδιά για να μειωθεί η εμφάνιση άνοιας

  • Έλεγχος του σακχάρου
  • Σωματική άσκηση
  • Υγιεινή διατροφή
  • Απώλεια περιττού βάρους
  • Διακοπή καπνίσματος
  • Επαρκής και ποιοτικός ύπνος
  • Εκμάθηση ξένης γλώσσας

Υγιής θεωρείται ο εγκέφαλος όταν μπορεί να λάβει και να αναγνωρίσει πληροφορίες και ερεθίσματα από τις αισθήσεις, να ασκήσει την προσοχή του, να μαθαίνει και να θυμάται, να επικοινωνεί, να επιλύει προβλήματα, να παίρνει αποφάσεις και να ελέγχει τα συναισθήματα.

Δείτε επίσης

Γνωρίζετε τη σωστή σειρά εφαρμογής των καλλυντικών και ποια δεν πρέπει να συνδυάζουμε για να μην ...
Οι ηλεκτρολύτες είναι μέταλλα και ιχνοστοιχεία τα οποία έχουν ένα μικρό ιοντικό φορτίο και ...